Bestyrelsen:

 1. Efter generalforsamlingen den 25 marts 2019 består bestyrelsen af
  1. Arne Jessen
  2. Carl Peter Møller
  3. Peter Juhl Jespersen
  4. Frede Jensen
  5. John Solkær
  6. Povl C. Callesen
  7. Svend Jørgensen

Efter generalforsamlingen: Konstituering af bestyrelsen

 Formand: Povl C Callesen, Brobølvej 18, Brobøl, 6400 Sønderborg

                                  pccallesen@outlook.dk                               21179131

 

Næstformand: John Solkær Pedersen, Skoletoften 6, Blans,  6400 Sønderborg                                  

                                   johnsolkaer@gmail.com                               21215552             

Arkivleder: Frede Jensen, Fruenskær 8, Vester Sottrup,  6400 Sønderborg                

               

                                 i.f.jensen8@gmail.com                                 74467515        29373764

Sekretær: Arne Jessen, Galgebakken 7, Nybøl, 6400 Sønderborg                                                            

                                                     

                                 arnejessen6400@gmail.com                       21646112

Kasserer: Svend Jørgensen, Avnbøløstenvej 68, 6400 Sønderborg                                                                                                                                                                                                                  

svend@biavlerhonning.dk                            21409352

 

Redaktionen: Peter Juel-Jespersen, Lærkevej 3, Nybøl, 6400 Sønderborg

peter.j.jespersen@gmail.com                            30322082

 

Øvrige: Carl Peter Møller, Guldtoft 4, Avnbøl, 6400 Sønderborg                                                           

461440@bbsyd.dk                                            74461440         61672896

 

bestyrelsessuppleanterne af følgende 2 personer

 • Valgt blev Henning N. Larsen, Ullerup.
 • Valgt blev Folker Svane, Kobberholm.