Til salg:

 Skrift for Lokalhistorisk Forening for Sundeved

Der kan købes skrifter af tidligere årgange!

Prisen er 20 kr for årgang over ti år gamle

50 kr for årgange mellem to og ti år gamle   

75 kr for forrige årgang 

100 kr for sidste årgang  (incl. medlemsk)

Støttemedlemsskab 25 kr excl. skrift.